Werkgever

In een maatschappelijk betrokken organisatie is het wenselijk dat iedereen goed in zijn/haar vel en op de juiste plek zit. Daarnaast wil je graag dat er in harmonie wordt samengewerkt met directe collega’s en met collega’s uit andere disciplines.
Met mijn aanbod voor coaching, intervisie en supervisie wil ik daar aan bijdragen.

Ik denk graag mee over de mogelijkheden van deskundigheidsbevordering en professionele zelfzorg binnen jullie organisatie.

Neem contact op!