Supervisie

voor professionals

Ben je een beroepsbeoefenaar die met mensen werkt en vaak solistisch werkt? Dan is supervisie een passende begeleidingsvorm voor jou.

Als professional die met mensen werkt zie je jezelf geconfronteerd met vragen, mysteries, onzekerheden en hectiek van alledag. Allemaal zaken die er bij horen en waar je mee dealt.
Door de stroom die je werk met zich meebrengt en de aandacht voor je werk blijven sommige zaken onderbelicht. Dan biedt supervisie de mogelijkheid om ervaringen en handelingen met betrekking tot je beroepsuitoefening te onderzoeken. Je gaat de diepte in, staat stil, kijkt rond en onderzoekt. Je dwaalt als het ware door je eigen ervaringen, je laat je oordeel los, aanschouwt en ervaart.
In een constructieve en collegiale dialoog overdenk je diepere lagen van je denken en handelen. Er is sprake van introspectie die wordt aangezet door vragen van de supervisor en mede-supervisanten. Het bijzondere van supervisie is dat antwoorden zich vaak terloops en toevallig aandienen. De opgedane inzichten leer je vertalen naar je professionele handelen waardoor je je persoonlijke stijl van werken verbetert en actualiseert.
Binnen supervisie vind je geen instant oplossingen en antwoorden.

Een supervisietraject bestaat doorgaans uit 10 á 12 bijeenkomsten. Individuele sessies duren een uur. Groepssessies van maximaal vier personen duren 2 tot 2,5 uur. In gezamenlijk overleg spreken we een frequentie af.

Beroepen waarbij een supervisietraject past zijn onder andere: docent (basisschool, voortgezet onderwijs, mbo, hbo, universitair), verpleegkundige, huidtherapeut, maatschappelijk werker, groepswerker, sociotherapeut, huisarts, ziekenhuisarts, advocaat, coach, trainer, regisseur, teamleider, manager, enz.

Supervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering, overleg met je werkgever in hoeverre supervisie als zodanig gefinancierd kan worden.

De eerste keer dat je met me afspreekt is een kennismakingsgesprek. Daar maken we afspraken over of en hoe we verder gaan.  Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten of verplichtingen verbonden.