Ik wil een melding doen

Naar een vertrouwenspersoon ga je niet zomaar. Dat vergt moed.

Bedenk dat het vertellen van je verhaal al heel helpend kan zijn. Het kan zelfs zijn dat het bij één gesprek blijft. Je kunt ook naar een vertrouwenspersoon gaan bij vragen of twijfels. Niemand hoeft ooit te weten dat jij deze stap hebt gezet. Mocht je behoefte hebben aan meer gesprekken dan bepaal jij hoe je verder gaat. Jij hebt altijd de regie. Als vertrouwenspersoon handel ik alleen met jouw toestemming.

Er zijn allerlei redenen om in gesprek te willen met een vertrouwenspersoon. Welke reden dat ook is, het is jouw reden en dat is altijd een goede reden.

  • Je ervaart te vaak ongewenst gedrag in de vorm van pesten, treiteren, buitensluiten, kleineren, roddelen of anderszins
  • Maar ook als je wordt gediscrimineerd, seksueel of verbaal wordt geïntimideerd dan is er sprake van ongewenst gedrag.

Als je met mij afspreekt

  • doen we dat telefonisch, via beeldbellen of op een plek die voor jou oké is. Dat kan bij mij zijn, bij jou of op een andere plek die jij kiest.
  • is alles wat je me verteld in vertrouwen. Ik heb beroepsgeheim. Tenzij ik in gewetensnood kom door wat je me vertelt. Dan kan ik niet anders dan het melden bij een of andere instantie. Hierbij moet je denken aan ernstige delicten. Toch zal ik ook dan naast je blijven staan.
  • hoeft je werkgever of iemand anders niet te weten dat je met mij hebt afgesproken.
  • ben ik er voor jou en sta ik naast je.

Mijn hoofdtaken als vertrouwenspersoon zijn

  • Opvang en begeleiding
  • Voorlichting en advies
  • Preventie en signalering

Mijn tarieven:

Misschien heeft jouw werkgever een contract met mij. Je kunt dan zonder kosten te maken met me afspreken. Zo niet dan bekijken en bespreken we hoe het financiële plaatje voor zowel jou als voor mij in orde kunnen maken. Mijn tarieven liggen tussen de € 75,- en de €135,-
Neem contact op!

contact @ ditavanbeek.nl of 06 – 21864809