voor teams

Vorm je met een aantal anderen een (multidisciplinair) team? Een team is meer dan de som der delen.

Intervisie is een middel om een geheel te vormen en te blijven, om de neuzen dezelfde kant op te laten wijze, om de doelen en visie weer in beeld te krijgen en om passie en bevlogenheid aan te wakkeren. Tijdens intervisie worden casussen uit de praktijk aan elkaar voorgelegd en de dialoog op gang gebracht. Onderlinge verhoudingen worden helder en de individuele kwaliteiten zichtbaar.
Individuen komen tot hun recht. Een team wordt een team.

Een begeleid traject bestaat uit vijf begeleide- en vijf onbegeleide bijeenkomsten.