Voor mijn organisatie

Een gezonde werkplek en een veilige werkomgeving zijn essentieel voor het welzijn van je medewerkers en het succes van je organisatie. Als werkgever wil je daar dan ook graag voor zorgen. Je zet alles op alles om pestgedrag, intimidatie, discriminatie en andere ongewenste omgangsvormen te voorkomen.

23 mei 2023 is de nieuwe wet verplichtstelling vertrouwenspersoon voor bedrijven in de tweede kamer aangenomen. Daarmee krijgt dit aspect voor jou als werkgever nog meer nadruk. Binnenkort ben je verplicht om te zorgen dat je medewerkers naar de vertrouwenspersoon kunnen. Ze hoeven zich dan geen zorgen te maken over kosten die daaraan verbonden zijn.

De taken van de Vertrouwenspersoon zijn:

  • Opvang en begeleiding
  • Voorlichting en advies
  • Preventie en signalering

Het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon biedt diverse voordelen voor zowel medewerkers als organisaties.

  • Vertrouwelijkheid: Als externe vertrouwenspersoon ben ik onafhankelijk en kan ik volledige vertrouwelijkheid waarborgen. Medewerkers kunnen vrijuit praten zonder angst voor negatieve gevolgen.
  • Objectiviteit: Als externe partij sta ik los van uw organisatie, waardoor ik een objectieve blik kan werpen op situaties en neutrale ondersteuning kan bieden.
  • Expertise: Door mijn ervaring op het gebied van opvang en begeleiding kan ik medewerkers en organisaties voorzien van deskundig advies. Ik ben opgeleid tot vertrouwenspersoon en gecertificeerd bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen onder nummer  203967-001 / VP-2312

Met het basiscontract bied ik de mogelijkheid om als vertrouwenspersoon beschikbaar te zijn voor je medewerkers. Ik reageer op werkdagen binnen vier uur op een voicemail- of e-mailbericht. In weekenden reageer ik op dringende verzoeken die via WhatsApp gestuurd worden. Als extern vertrouwenspersoon ben ik volledig onafhankelijk en staat vertrouwelijkheid voorop.

Daarnaast bied ik jaarlijks een geanonimiseerd jaarverslag aan, waarin trends en patronen in de verschillende meldingen worden weergegeven. Dit verslag kan helpen om inzicht te krijgen in de specifieke uitdagingen binnen je organisatie. Daarnaast krijg je adviezen voor het nemen van gerichte maatregelen voor het waarborgen van een gezonde en veilige werkomgeving.

Ook adviseer ik (gevraagd en ongevraagd) over wat je in je organisatie kan doen ter preventie van overschrijdend gedrag. Met elkaar bekijken we hoe de vertrouwenspersoon op de kaart gezet kan worden in je organisatie.

Met het aangaan van het basiscontract spreken we met elkaar af dat medewerkers zich tot mij kunnen wenden zonder hun leidinggevende of HR-medewerker daarover te informeren. Afhankelijk van wat we overeenkomen factureer ik per één of twee maanden.

Ik geloof dat het investeren in een vertrouwenspersoon en het implementeren van effectief beleid tegen ongewenste omgangsvormen van onschatbare waarde zijn voor je organisatie en je medewerkers.

Neem contact met me op voor een afspraak om te bespreken hoe ik kan ondersteunen bij het creëren van een meer gezonde en veilige werkomgeving waarin mensen met plezier werken. Samen kunnen we een positieve en respectvolle werkcultuur bevorderen.

Dita van Beek

contact @ ditavanbeek.nl

06-21864809

Zie voor mijn tarieven de pagina Tarieven VP